Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ściezki edukacji ekologicznej w m. Nowaki

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Nowaki

  • Łączna kwota inwestycji: 101 620,00 zł

Opis inwestycji

Powstała również ścieżka edukacyjna w skład, której wchodził montaż i pomoce edykacyjne.Zakupiono i zamontowano pomoce edukacyjne , zamontowano wiaty, ogród dydaktyczny, kosze na odpady. Dokonano również nasadzeń drzew i krzewów.