Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia w m. Gołąbek

  • Rok inwestycji: 2019-2023

  • Miejsce inwestycji: Gołąbek

  • Łączna kwota inwestycji: 255 360,30 zł

Opis inwestycji

W ramach inwestycji w latach 2019-2023 dobudowano nową sieć ze słupami oświetleniowymi oraz wymieniono stare oprawy na oprawy LED. Prace realizowano na następujących ulicach: Osiedlowa, Szkolna, Bajkowa, Słoneczna, Siedlecka.