Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup działki nr 660 w m. Dąbrówka-Ług

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 36 839,68 zł

Opis inwestycji

Zakup działki w celu funkcjonalności Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.