Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu wokół stawu przy ul. Cmentarnej w Skórcu

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: ul Cmentarna

  • Łączna kwota inwestycji: 64 756,00 zł

Opis inwestycji

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin.