Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Żebrak

  • Rok inwestycji: 2020-2023

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 30 857,15 zł

Opis inwestycji

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Żebrak, zakup klimatyzatora z materiałami montażowymi, wykonanie montażu, wykonanie przeglądu okresowego.