Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa progów zwalniających w m. Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 15 200,00 zł

Opis inwestycji

Zadaniem było opracowanie projektu progów zwalniających na drodze w m. Czerniejew. Zeralizowano projekt i wybudowano progi zwalniające na drodze 360922, które mają służyc do ograniczenia prędkości samochodów osobowych poruszających sie po ulicy oraz bezpieczeństwu mieszkanćow