Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont świetlicy z zagospodarowaniem terenu w m. Grala-Dąbrowizna

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Grala-Dąbrowizna

  • Łączna kwota inwestycji: 25 487,72 zł

Opis inwestycji

Wykonanie konstrukcji oraz daszku wraz z pokryciem blachodachówką
i wykonaniem podsufitki z blachy trapezowej przy świetlicy, ułożenie kostki brukowej na schodach i wykonanie ogrodzenia panelowego.