Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia ul. Klonowa w m. Dąbrówka-wyłazy

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Wyłazy

  • Łączna kwota inwestycji: 9 065,10 zł

Opis inwestycji

Zadanie polegało na dowieszeniu napowietrznej linii oświetlenia ulicznego i montaż opraw LED na istniejących słupach.