Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Karosacja samochodu pożarniczego w m. Żebrak

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Żebrak

  • Łączna kwota inwestycji: 320 000,00 zł

Opis inwestycji

Zabudowa (karosacja) samochodu pożarniczego STAR-266 z napędem 6×6. W ramach inwestycji przeprowadzono kapitalny remont samochodu.