Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wewnętrznej w m. Trzciniec nr ewidencyjny 471

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Trzciniec

  • Łączna kwota inwestycji: 30 959,60 zł

Opis inwestycji

Wykonanie 195 m o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 4 m i poboczami z kruszywa naturalnego o szerokości 0,5 m.