Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Teodorów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Teodorów

  • Łączna kwota inwestycji: 10 060,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy w m. Teodorów, zakup klimatyzatora z materiałami montażowymi, wykonanie montażu, wykonanie przeglądu okresowego.