Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka-Ług

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Ług

  • Łączna kwota inwestycji: 10 060,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka-Ług