Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie zadaszenia nad wejsciem do świetlicy w m. Drupia

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Drupia

  • Łączna kwota inwestycji: 10 000,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie zadaszenia nad wejściem przednim i tylnym do świetlicy z montażem rynien o oparciu konstrukcji na słupach. Daszki o wymiarach około 3m szerokości i wysiegu około 2,2m. Pokryte blachą trapezową w kolorze istniejącego dachu na budynku świetlicy