Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Wólka Kobyla

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Wólka Kobyla

  • Łączna kwota inwestycji: 19 200,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie utwardzenia terenu z kostki brukowej.