Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa oświetlenia ulicznego ze słupami w m. Dąbrówka-Niwka II etapy

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Niwka

  • Łączna kwota inwestycji: 91 828,20 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami oświetleniowymi. Oświetlenie ma służyc mieszkańcom miejscowości do bezpiecznego przemieszczania się pomiędzy miejscowosciami.