Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa instalacji gazowej

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: ul. Garwolińska

  • Łączna kwota inwestycji: 386 607,12 zł

Opis inwestycji

Przebudowa instalacji gazowej w budynku Ośrodka Zdrowia oraz wykonanie instalacji gazu ziemnego i adaptacji kotłowni w budynkach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórcu ul. Siedlecka 1 i 9.