Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja oświetlenia ul. Bielna

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: ul. Bielna

  • Łączna kwota inwestycji: 50 184,00 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci oświetlenia ulicznego ze słupami.