Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw w m. Stara Dąbrówka

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Stara Dąbrówka

  • Łączna kwota inwestycji: 65 731,28 zł

Opis inwestycji

Dostawa i motaż urządzeń zabawowych, rekultywacja nawierzchni trawiastej terenu przenaczonego pod urządzenia oraz zakup i motaz altany ogrodowej sześciokątnej oraz elementów małej architektury. Wykonianie ogrodzenia palu zabaw.