Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa placu zabaw w m. Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 29 048,45 zł

Opis inwestycji

Zadaniem Gminy była budowa placu zabaw w m. Czerniejew. Plac został wyposażony w urządzenia zabawowe. W II etapie doposażono i zamontowano urządzenia zabawowe tj. huśtawka ważka, bujak spręzynowy oraz regulamin korzystania z placu zabaw