Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie ogrodzenia i zagospodarowania terenu przy świetlicy w m. Nowaki

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Nowaki

  • Łączna kwota inwestycji: 28 145,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką oraz bramą. Nawiezienie i rozplantowanie czarnoziemu wraz z zasianiem trawy odpowiedniej do intensywnego użytkowania . Boisko o wymiarach 26mbx20mb