Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy OSP Ozorów

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ozorów

  • Łączna kwota inwestycji: 45 000,00 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej.

Szczegóły inwestycji