Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie przejścia dla pieszych w m. Czerniejew

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Czerniejew

  • Łączna kwota inwestycji: 47 962,00 zł

Opis inwestycji

Wykonanie przejścia dla pieszych oraz fragmentu chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 3645w m. Czerniejew