Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zakup działki w m. Dąbrówka-Stany

  • Rok inwestycji: 2019

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 27 718,10 zł

Opis inwestycji