Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wykonanie odwodnienia w m. Dąbrówka-Stany

  • Rok inwestycji: 2022-2024

  • Miejsce inwestycji: Dąbrówka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 36 071,19 zł

Opis inwestycji

Wykonanie odwodnienia w m. Dąbrówka-Stany.