Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja altany w m. Kłódzie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Kłódzie

  • Łączna kwota inwestycji: 16 000,00 zł

Opis inwestycji

Altana przed świetlicą w m. Kłódzie, konstrukcja drewno BSH SI świerk klejony o wymiarach konstrukcji w podstawie 4m x 3,5m, olejowane podwójnie, dach dwuspadowy, krycie deska szalówka pióro-wpust (świerk skandynawski) i gont bitumiczny, powierzchnia dachu 23m2, ściany szczytowe, zabudowane deska pióro-wpust świerk skandynawski