Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Zagospodarowanie placu zabaw z budową altany w m. Dąbrowka-Stany

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Dąbrowka-Stany

  • Łączna kwota inwestycji: 12 842,82 zł

Opis inwestycji

Zakup materiałów i budowa altany oraz zakup roślin w ramach zagospodarowania działki.